rss

Prof. Iwona Melson nominowana

Nagroda im. Hajdy: komisja wybrała, głos mają radni

Znamy nazwisko osoby nominowanej do dorocznej Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy. 12 września odbyło się posiedzenie miejskiej komisji do spraw przyznania tej prestiżowej nagrody. Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała wnioski zgłoszone o nadanie nagrody. Wśród tegorocznych kandydatów znaleźli się: prof. Iwona Melson, dyrygentka i kierownik artystyczny Śląskiego Chóru Górniczego Polonia Harmonia, dr Maria Wojszczyk, kierownik Piekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność- Piekary”. Pierwszą z kandydatur zgłosił Chór Polonia Harmonia, drugą Stowarzyszenie „Nasze Piekary”, trzecią radny Krzysztof Seweryn. Podczas posiedzenia komisji złożyłem wniosek o przyznanie trzech nagród. Propozycja przepadła w dyskusji i głosowaniu. Komisja wybrała tylko jedną kandydaturę i nominowała do nagrody im. Wawrzyńca Hajdy prof. Iwonę Melson. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta radni ustanowią laureata nagrody – mówi Alfred Kiera, przewodniczący Komisji ds. przyznania Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy. Statuetka Wawrzyńca Hajdy wręczana jest za szczególne dokonania i wkład w życie kulturalne miasta, jego promocję w regionie i kraju, aktywność w sferze edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury oraz pielęgnowanie, kultywowanie i utrzymywanie śląskiej tożsamości kulturalnej. Idee te upowszechniał właśnie Wawrzyniec Hajda. Kandydatów do nagrody jego imienia mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale działające na terenie Piekar. W tym roku statuetka zostanie wręczona po raz trzynasty. Prof. Iwona Melson jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 1989 r. pracuje w Katedrze Chóralistyki Akademii Muzycznej w Katowicach.